Bộ GTVT cho biết, việc ghép dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ vào dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận là không phù hợp.

Bộ GTVT vừa có công văn gửi Công ty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận trao đổi về một số kiến nghị của đơn vị này đối với Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ.

Theo đó, Bộ GTVT cho biết, Bộ này ghi nhận những kiến nghị của Công ty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận nhưng trong giai đoạn hiện nay, Bộ sẽ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ theo chỉ đạo và chủ trương chung của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, hiện tại, Thủ tướng Chính phủ đang giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì báo cáo Ban cán sự Chính phủ để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc chuyển đổi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ từ hình thức đầu tư PPP sang đầu tư công.

1d7f42fafcba15e44cab

Bộ GTVT vừa chính thức từ chối đề xuất ghép dự án cao tốc Mỹ Thuận- Cần Thơ vào cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận của Tập đoàn Đèo Cả

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc chuyển sang đầu tư công thì trách nhiệm quản lý đầu tư vẫn thuộc về Bộ GTVT nếu chiểu theo các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Giao thông đường bộ.

Bộ GTVT cho rằng, đề xuất của Công ty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận về việc ghép Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ vào Dự án BOT cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ gặp phải nhiều tồn tại, vướng mắc.

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ và Dự án BOT cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận là 2 dự án khác nhau được thực hiện bởi 2 cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác nhau.

Đó là chưa kể đến việc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ thuộc phạm vi tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, không thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang nên sẽ phát sinh những vấn đề pháp lý, khó khăn khi thực hiện đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, việc ghép dự án chưa có nhà đầu tư vào dự án đang triển khai thực hiện cũng không phù hợp với những vấn đề đã được nêu tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác công trình giao thông theo hình thức hợp đồng.

Ngoài ra, trong thời gian qua, Kiểm toán Nhà nước cũng đã có ý kiến kết luận về một số dự án BOT, trong đó khẳng định việc bổ sung dự án, bổ sung hạng mục ngoài phạm vi dự án BOT ký hợp đồng là chưa phù hợp quy định.

Trước đó, lãnh đạo doanh nghiệp dự án đang triển Dự án BOT cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất việc đoạn tuyến Mỹ Thuận – Cần Thơ đi qua tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp nên được kết nối vào Dự án BOT đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là tỉnh Tiền Giang thì sẽ giảm bớt các thủ tục hành chính, phát huy việc phối hợp điều hành tốt của tỉnh Tiền Giang và nhà đầu tư như trong thời gian qua.

Dự án có chiều dài hơn 23km, đi qua tỉnh Vĩnh Long và một phần tỉnh Đồng Tháp, điểm đầu kết nối với cầu Mỹ Thuận 2 và điểm cuối kết nối với cầu Cần Thơ.

Tổng mức đầu tư dự án được Bộ GTVT phê duyệt năm 2017 là gần 5.370 tỷ đồng, năm 2019, được đề nghị điều chỉnh còn khoảng 4.900 tỷ đồng.

Theo: baomoi.com