CẢM ƠN

Cảm ơn bạn đăng ký ứng tuyển, chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ và liên hệ với bạn trong thơi gian ngắn nhất. Hẹn gặp lại bạn trong buổi phỏng vấn

staff