[SALES COACHING 13] KIỂM TRA THỰC HÀNH CUỐI KHOÁ
 Sau gần 1 tuần thực chiến nội dung “Khảo sát Thị trường & Dự án”, các học viên của Sales Coaching sẽ bước đến những giai đoạn cuối cùng của khoá học, chính là “Kiểm tra thực hành cuối khoá”.
Thông qua bài kiểm tra này, các bạn có thể một lần nữa tổng kết lại được thư viện kiến thức đã được đào tạo trong thời gian vừa qua. Đồng thời đây cũng là bước đánh giá để Trainer đưa ra những nhận xét khách quan về năng lực chuyên môn, cũng như kỹ năng chuyên ngành. Từ đó, “tân binh” của chúng ta sẽ vạch ra định hướng phát triển phù hợp cho con đường sự nghiệp sắp tới.
————————–
COACHING CENTER – GM HOLDINGS
Địa chỉ: 283 Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM
Email: coachingcenter@gmholdings.com.vn
Điện thoại: 028 2253 3222
GM Holdings – Khơi nguồn hạnh phúc