Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, Coaching Center – GM Holdings xin trình làng 12 cặp “Sư phụ – Đệ tử” đầu tiên tại chương trình Talent Internship 03 – Giai đoạn 2: Mentoring 1:1.
Với độ nhận diện “đầy khả ái và ngây ngất lòng người”, Coaching Center tin chắc rằng rất nhiều bạn đã biết họ là ai phải không:
Mentor: Hoàng Quân – Giám Đốc Kinh Doanh công ty ST Real
Mentee: Mai Thành – Đại học Kinh Tế Tp.HCM
Mentor: Long Đỗ – Giám Đốc Điều hành Kinh doanh công ty Royal Home
Mentee: Khánh Trình – Đại học Kinh Tế Tp.HCM
Mentor: Tuấn Dũng – Trưởng phòng Kinh doanh công ty Red Land
Mentee: Quỳnh Thư – Đại học Kinh Tế Tp.HCM
Mentor: Đình Bình – Trưởng phòng Kinh doanh công ty TT Land
Mentee: Thành Đạt – Đại học Kinh Tế Tp.HCM
Mentor: Thanh Sang – Giám Đốc Kinh doanh công ty ST Real
Mentee: Bá Thiêm – Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM
Mentor: Đình Phong – Trưởng nhóm Kinh doanh công ty TT Land
Mentee: Anh Thư – Đại học Kinh Tế Tp.HCM
Mentor: Hoàng Dũng – Quyền trưởng nhóm Kinh doanh công ty Royal Home
Mentee: Phương Anh – Đại học Tài chính Marketing
Mentor: Việt Phương – Trưởng phòng Kinh doanh công ty Gia An Property
Mentee: Hải Đoan – Đại học Kinh Tế Tp.HCM
Mentor: Đức Thuần – Quyền trưởng nhóm Kinh doanh công ty Royal Home
Mentee: Văn Thiện – Đại học Nông Lâm
Mentor: Thiện Tâm – Trưởng nhóm Kinh doanh công ty TT Land
Mentee: Cẩm Tú – Đại học Kinh Tế Tp.HCM
Mentor: Thành Hiền – Trưởng phòng Kinh doanh công ty ST Real
Mentee: Trang Đài – Đại học Kinh Tế Tp.HCM
Mentor: Ngọc Thịnh – Trưởng nhóm Kinh doanh công ty Royal Home
Mentee: Như Ý – Đại học Kinh Tế Tp.HCM
————————–
COACHING CENTER – GM HOLDINGS
Địa chỉ: 283 Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM
Email: coachingcenter@gmholdings.com.vn
Điện thoại: 028 2253 3222
GM Holdings – Khơi nguồn hạnh phúc