❤️ Một chiếc Clip chứa đựng tình cảm của Đệ tử dành riêng cho Sư phụ của mình tại Talent Internship – Khóa 04
❤️ Hành trình đồng hành cùng nhau tuy ngắn, nhưng chính là “Cột mốc” quan trọng cho sự trưởng thành vững chắc trong tương lai
❤️ Các Sư phụ ơi! Cùng xem lại, nghe và cảm nhận thật nhiều lần nhé!