? Tác giả cuốn sách “Tôi tài giỏi”, bạn cũng thế – Adam Khoo đã từng nói: “Khi bạn có một mentor, con đường phát triển của bạn sẽ được đẩy nhanh lên gấp 20 lần”. Thật vậy, Mentor sáng giá của chương trình Sales Coaching đã và đang hỗ trợ tích cực các Mentee của mình, giúp các bạn thích ứng nhanh và chủ động hơn trong việc.
? Coaching Center và BLĐ GM Holdings đã tổ chức buổi gặp gỡ thân mật với những cá nhân có đóng góp xuất sắc, để cảm ơn và khen thưởng với sự hỗ trợ hết mình trong suốt thời gian qua.
Coaching Center hy vọng rằng, những Mentor của chúng ta sẽ giữ vững tinh thần, trọn nhiệt huyết, cùng nhau phát triển cho mục tiêu chung – thế hệ BĐS tiếp nối, có Tâm và có Tầm.