Talent Internship

[Talent Internship 02] Giai đoạn Mentoring 1:1

[𝐓𝐀𝐋𝐄𝐍𝐓 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏 𝟎𝟐] 𝐆𝐈𝐀𝐈 Đ𝐎𝐀̣𝐍 𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎𝐑𝐈𝐍𝐆 𝟏:𝟏  Sau nội dung “Training tập trung”, giờ đây thực tập sinh của Talent Internship 02 đã chính thức chuyển sang giai đoạn Mentoring…

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO VỚI ĐH KINH TẾ TP.HCM VÀ ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING

Trong nhiều năm trở lại đây, thị trường BĐS luôn được đánh giá là giàu tiềm năng với sự tăng…

TALENT INTERNSHIP – TỔNG KẾT

Vậy là chương trình "Thực tập sinh tài năng khóa 01" cũng đã đến chặng đường cuối cùng, 10 tuần…